Video


Siden 2017 har jeg vært mye ut i friluft og malt. i årene før dette brukte jeg tid på å fotografere. Til flere av disse prosjektene har video vært viktige formidlingsformater. Her følger foreløpig et lite knippe.