Video


Siden 2017 har jeg vært mye ut i friluft og malt. i årene før dette brukte jeg tid på å fotografere. Til flere av disse prosjektene har video vært viktige formidlingsformater. Her følger foreløpig et lite knippe.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept