Frost

I løpet av en tiårsperiode besøkte jeg med jevne mellomrom et hus i skogen som skogen var i fverd med å ta tilbake. De fleste av bildene fra «Frost»-serien er digitale bearbeidelser av en tur jeg hadde dit med analogt kamera og svart/hvit film. Filmen har jeg fremkalt selv, og kontaktkopier og foto ble skannet, bearbeidet videre i Photoshop og skrevet ut på et trykkeri i Porsgrunn som kunsttrykk.

Det gamle huset og ny skog, analogt kamera og digital behandling; Jeg håpet at det kunne ligge en dobbelt bunn i dette.

Dette arbeidet skjedde parallelt og i vekselvirkning med maleriene fra «Bright side of life»

 

Mixed media

Mixed-media-trykket «Kvinner i skogen» eventuelt «Hulelignelsen» står som bindeleddet mellom de to foregående prosjekter der det tar opp i seg tematikk og motiver fra både fotoprosjektet og maleriene.