Avistegninger


Fra 1989-91 arbeidet jeg frilans som avistegner for avisen Vårt Land. Hver uke tegnet jeg en tegning til en fast spalte som het "Tanker om tingene". I tillegg hadde jeg en del andre oppdrag for samme avis. Her er et lite knippe.