Sjikt Del II - Bekkefar

Studio- og friluftsmalerier.

Jeg fortsetter mine undersøkelser og forsøker å avsløre noen av vannets hemmeligheter.


Jeg maler friluftsmalerier og skisser langs bekker og elveleier. Disse danner utgangspunkt for studiomalerier. Når jeg mangler informasjon til studiomaleriene, drar jeg ut i skogen for å tegne eller male detaljer jeg kan bruke i de større arbeidene.


Røtter, studiomaleri olje 60x60 cm (Etter et friluftsmaleri, fantasi og minner)

Friluftsmalerier olje 30x30cm

Fenomenologiske undersøkelser inspirert av professor Lester Embree.


"Det er heller slik at når vi observerer, anten det no er natur- eller kulturbasert, så kikkar, grunnar og prøver vi i noko mon å analysere. "Å analysere" tyder å leite seg fram til uttrykka, strukturen og komponentane, dvs. eigenskapane, relasjonane og dei posisjonelle særdraga innanfor totaliteten, den heile tingen" (Embree, 2013. Oversatt av Kåre Fuglseth)