Sjikt Del II - Bekkefar

Studio- og friluftsmalerier.

Jeg fortsetter mine undersøkelser og forsøker å avsløre noen av vannets hemmeligheter.


Jeg maler friluftsmalerier og skisser langs bekker og elveleier. Disse danner utgangspunkt for studiomalerier. Når jeg mangler informasjon til studiomaleriene, drar jeg ut i skogen for å tegne eller male detaljer jeg kan bruke i de større arbeidene.


Magne.

Røtter, studiomaleri olje 60x60 cm

Friluftsmalerier olje 30x30cm