Forty-Friday-Afternoons

Maleriene er i juli og august 2020 utstilt og for salg på Galleriet ved havet, Aure kommune.


Se video fra NRK-Sørlandet for å få et utenfrasyn på prosjektet.

(NRK, 2018)


Les masteravhandlingen her.


Engelskspråklig dedikert nettsted til prosjektet:

fortyfridayafternoons.com


Norsk versjon fra min norskspråklige blogg:

blogg.magnemyhren.no


Hva skjer når et plein air prosjekt rutinemessig iscenesettes online?

 

Jeg har satt i gang et meget omfattende og forpliktende plein air prosjekt som jeg har forpliktet meg til å gjennomføre gjennom de performative handlingene i løpet av ett år. Jeg ønsker å finne ut hva som skjer med meg selv når jeg setter meg i en slik situasjon. Vil det gi meg noen nye innsikter eller ferdigheter? Hva vil det bety rent emosjonelt for meg å formidle alt det jeg gjør og opplever fritt tilgengelig på verdensveven. Vil andre respondere og gi tilbakemeldinger til meg, eller vil det oppleves som et pinlig slag i luften?

 

Vil jeg klare å stå i det og gjennomføre den fysisk krevende delen av prosjektet? Generelt bruker jeg mer tid og krefter på selve reisen inn til og bort fra stedet enn jeg bruker på å lage det ene maleriet. I dyp snø midvinters tar turen på truger en og en halv time inn. I luftlinje er ikke avstanden så stor, men det er en høydeforskjell på 200 meter.

 

Vil jeg klare å gjennomføre og male bilder i sterk kulde, vind, regn, hete og innsektsplager?

 

Vil jeg klare å lage og/eller sette sammen et praktisk sett av utstyr tilpasset de ulike årstider og værforhold, som på en effektiv måte kan brukes til å lage representasjoner av den fysiske virkeligheten jeg vil stå i på stedet? Her snakker jeg om alt fra riktig sekkestørrelse, klær, stativ, malingstyper og størrelser, maleplater, beskyttelsesutstyr, den riktige fargepaletten, de mest hensiktsmessige penslene osv. Svært mye må planlegges og finjusteres for at prosjektet skal være mulig. Jeg håper at jeg vil sitte igjen med klare svar og greie pakkelister når prosjektet er ferdig.

 

Vil jeg kunne klare å vise naturens skiftninger? Vil jeg rekke å tegne opp, finne de riktige fargene og beskrive stedet slik jeg ser det? Vil denne evnen til å gjengi det jeg ser bli bedre utover i prosjektet?

 

Vil jeg klare å bruke dette til å finne min personlige måte å tolke og uttrykke det jeg ser på? Vil de fysiske utfordringer og forskjelligheter påvirke malemåten? Kan noe av det jeg opplever tas med videre som et utvidet malerisk vokabular

 

Hva vil jeg sitte igjen med når alle malerier er malt, alt er publisert på ulike medier og siste punktum er skrevet?

 

Sist, men viktigst av alt, et dobbelt poeng; Hvordan vil min iscenesettelse gjennom de sosiale mediene påvirke meg selv som et lærende menneske, og hvordan vil det påvirke min rolle som lærer i grunnskolen?


Utdrag


FortyFridayAfternoons.com

Performative handlinger som estetiske læreprosesser – iscenesatt gjennom sosiale medier (Myhren, 2019)