Wired for the FutureEt didaktisk prosjekt.


Fremtidskråker; blyant, akvarell og gouache.


Designet er lånt fra boka "Norges Fugleliv"(Munthe Kaas Lund, 1979)Designet er satt opp ved hjelp av Photoshop.


Tekst og innhold er satt sammen for å passe til et tenkt fremtidsscenario.

For bruk som startpunkt for miljøprosjket med barn og unge i mange aldre.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept