Magne Myhren Min verden
© Magne Myhren - All tekst, video, lyd, foto, tegninger. Bruk gjerne, del gjerne - og fortell hvem jeg er.

Galleri

Natur

Naturen er helt avgjørende for at jeg skal samle krefter til et hektiskt byliv. Skogen er min oase.
© Magne Myhren - All tekst, video, lyd, foto, tegninger. Bruk gjerne, del gjerne - og fortell hvem jeg er.

Galleri

Natur

Naturen er helt avgjørende for at jeg skal samle krefter til et hektiskt byliv. Skogen er min oase.
Min verden
Magne Myhren