Magne Myhren Min verden
© Magne Myhren - All tekst, video, lyd, foto, tegninger. Bruk gjerne, del gjerne - og fortell hvem jeg er.

Galleri

Frost

I løpet av en tiårsperiode fotograferte jeg en liten husmannsplass eller hytte inne i skogen et sted i Songdalen. Stedet var forlatt og naturen var i ferd med å hente tilbake stoffene for å sette dem sammen igjen på ny. Denne prosessen tok jeg bilder av med tradisjonelt analogt fotoapparat. Bildene er fremkalt på mørkerommet og videre bearbeidet digitalt, for så til slutt å bli trykket på kunstpapir i et forsiktig opplag.
© Magne Myhren - All tekst, video, lyd, foto, tegninger. Bruk gjerne, del gjerne - og fortell hvem jeg er.

Galleri

Frost

I løpet av en tiårsperiode fotograferte jeg en liten husmannsplass eller hytte inne i skogen et sted i Songdalen. Stedet var forlatt og naturen var i ferd med å hente tilbake stoffene for å sette dem sammen igjen på ny. Denne prosessen tok jeg bilder av med tradisjonelt analogt fotoapparat. Bildene er fremkalt på mørkerommet og videre bearbeidet digitalt, for så til slutt å bli trykket på kunstpapir i et forsiktig opplag.
Min verden
Magne Myhren