Blåveistid igjen – Anemone hepatica

Fra en tur med min datter, Christiane. Artig å prøve å finne nye innfallsvinkler.

From a photo-trip with my daughter, Christiane. It’s interesting to try to find new ways in photographing common objects.

Magne

Smykke – Gem

På turen min i skogen fant jeg et kostbart smykke. En nøtteskrike hadde blitt mat for en eller annen rovfugl, og ribbeplassen var full av både dun og fjær. “Den enes død, den andres brød” fikk en mye videre betydning.

In the woods I spotted the remains of a Jay which had been eaten by another hawk or a bird of prey. The feathers are just like jewelry, though the story is sad for the Jay.

Magne

 

Begerlav – Cladonia (cup lichen)

Begerlav

Ved å krype på alle fire, oppdages vakre landskap i alt det grønne, blå og brune. Her er ei treflis dekket av begerlavtypen Kornbrunbeger hvis jeg ikke har misforstått helt. — Scenery from the ground… Lichens. Magne

Tredje tur – The third trip

Tredje forberedelsestur for vårens uteliv tok jeg i dag sammen med min svoger, Kent. Våren er i anmarsj! Mange gode oppleveleser allerede – og mange venter. — The third preparation-trip I did together with my brother in law today. Spring is about to come! A lot of great experiences already …

Les mer

Lure fuglene – Fooling birds

Her er et lite knep. Kanskje du ser mp3-spilleren som ligger på bakken like ved blåmeisa. Nå tidlig i mai var den allerede lite interessert i inntrenger på eget revir. Here is a small trick. Perhaps you can see the little mp3-player laying on the ground to the left side …

Les mer

Forberedelser – Preparations

Påskeferien i år er i siste halvdel av april – en perfekt tid for å følge med på vårspillet til orrfuglene i høyfjellet i Setesdal. For at fuglene skal bli familiære med forandringer på myra, har jeg i vinterferien satt opp et skjul for fotografering av fuglene i påskeferien. Bare …

Les mer

Nympheas

I Jegersberg ved Kristiansand ligger et tjern der det vokser en rød underart av vanlig hvit vannlilje. Etter det jeg vet, er disse temmelig sjeldne. De er ikkke beskrevet i “Floraen i farger”. Jeg har i lenger tid hadd som plan å fotografere disse, og i dag bød anledningen seg  …

Les mer

Tornsanger – Whitethroat

Det blir nok en del flere bilder av denne karen her. Han liker ikke særlig godt at det er kommet en annen han på sitt område. Når en kommer litt innpå, slik man kan med digitale bilder i etterhånd, blir kraften tydligere. — There will be more photos of this …

Les mer

Strandsnipe – Common Sandpiper

Myklevatn,  Setesdal. (The mountains of Southern Norway) Jeg var ikke klar over at Strandsnipene hadde et slikt artig vårspill! I really didn’t know about the Common Sandpiper’s interesting lek behaviour!

Brokke

Et bilde fra mai 08 pusset opp på ny. Two images from 2008 refreshed. Magne