Fotokurs for begynnere 17-19 mars

Balsamkurs.no hjelper meg med det praktiske rundt det å holde fotokurs. Er du interessert i dette, eller kjenner du noen som kunne være interessert?

Her er en lenke til program og opplegg: magnemyhren.no/kurs/Fotokurs-2017-mars.pdf

Magne

Magne Myhren

Til daglig lærer i ungdomsskolen. Kunstner, illustratør, kursholder, naturfotograf så langt tid og krefter strekker til. Bygger for tiden opp et nytt nettsted: http://bildeskolen.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.